*** M O Ž N O S T   O D P O Č T U    D P H    P R O     F I R E M N Í      Z Á K A Z N Í K Y ***

  • Originál japonské PROFESIONÁLNÍ nástroje s již 75 let trvající tradicí
  • Minimalistický vzhled nůžek, bez zbytečných příkras
  • Roky prověřený funkční tvar a vzhled pro efektivní práci
  • Mistrné řemeslné zpracování, ... využití tradičních i moderních technik 
  • Díky jedinečné Yasugi steel je dosaženo kvalitního a trvanlivého ostří
  • Dvouruční nůžky na živé ploty a keře tradičního vzhledu
  • Moderní jednoruční zahradní nůžky stříhající 20 až 10mm